พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

🔰โรงเรียนสองแคววิทยาคมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว🔰 🔶🔹วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565…

โพสต์โดย โรงเรียน สองแคววิทยาคม เชียงใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2022