อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

🔰โรงเรียนสองแคววิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ 3 สาระ และฐานทรัพยากรท้องถิ่น”…

โพสต์โดย โรงเรียน สองแคววิทยาคม เชียงใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2022