ประกาศจากโรงเรียนสองแคววิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนอน 1 อัตรา

🔰โรงเรียนสองแคววิทยาคมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว🔰
🔶🔹โรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง🔹🔶
➡️เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนอน 1 อัตรา
สามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5208 0838, 09 5685 6807