ขอเชิญร่วมทำบุญปล่อยปลาการกุศล ครั้งที่ ๔

ขอเชิญร่วมทำบุญปล่อยปลาการกุศล ครั้งที่ ๔
🐠ฮอมบุญวาสนา ปล่อยปลา ตี้สองแคว🐠
ในวันอังคาร ที่ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ท่าน้ำฝายดอยน้อย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
📚รายได้สบทบทุนการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสองแคววิทยาคม 📚
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม ๐๕๒ ๐๘๐ ๘๓๘ หรือ ๐๙๕ ๖๘๕๖๘๐๗