สรุปงานกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม พุธศักราช 2565

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
ทำบุญตักบาตรและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ สายใยพี่น้อง วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
วงโยธวาทิตร่วมพิธีการต้อนรับมุฑิตาและแสดงความยินดี กับพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค และสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค (นาคหลวง) วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
อบต.ดอยหล่อ และสนง.สาธารณะสุขอำเภอดอยหล่อ ออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในสถานศึกษา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบสื่อการสอนด้านดาราศาสตร์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
พิธีมอบอาคารหอสมุด โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
รับมอบเมล็ดพันธ์พืชผัก วันที่ 23 พฤษถาคม 2565
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 พฤษภาคม 2565