ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานงานทั่วไป (นักการภารโรง) จำนวน 1 อัตรารับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานงานทั่วไป (นักการภารโรง) จำนวน 1 อัตรารับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์โรงเรียนสองแคววิทยาคม ที่ตั้ง เลขที่ 94 หมู่ที่ 14 บ้านดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160 โทรศัพท์ : 052080838 โทรสาร : 052080839 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 095-685-6807