ติดต่อเรา

โรงเรียนสองแคววิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
94 หมู่ 14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 052-080-838
โทรสาร : 052-080-839
Email : songkwaewit@secondary34.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนสองแคววิทยาคม/106545112715380